Polityka prywatności

W oparciu o obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Z119 z 04.05.2016) – RODO

Ochrona Państwa danych osobowych oraz przestrzeganie stosownych obowiązków wynikających z aktów prawnych, w tym przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO) są istotnym zagadnieniem dla Spółka Rzeszowska Sp. z o.o.. W dalszej części dokumentu poinformujemy Państwa na temat tego, w jaki sposób będziemy postępować z Państwa danymi osobowymi. Dane osobowe oznaczają informacje mające na celu ustalenie Pana/Pani tożsamości np. imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu.

1. Administrator
Administratorem Państwa danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Spółka Rzeszowska Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Lenartowicza 10/42, Rzeszów 35-051, (w dalszej części zwana “Spółka Rzeszowska Sp. z o.o.”)

Możecie Państwo kontaktować się z Spółka Rzeszowska Sp. z o.o. za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:
Listownie na adres: Spółka Rzeszowska Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 14, 35-025 Rzeszów
telefonicznie na numer: +48 579 964 577
pocztą elektroniczną na adres: iod@rzeszowska.org.pl

2. Odwiedzanie witryn internetowych przez klientów niezarejestrowanych
W przypadku gdy Pan/Pani odwiedzacie nasze witryny, informacje wysyłane nam przez Państwa przeglądarkę internetową będą przechowywane automatycznie w plikach dziennika tworzonych na serwerze (server log files). Informacje takie obejmują typ/wersję przeglądarki, wykorzystywany system operacyjny, adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie (strona odwiedzona uprzednio), nazwa hosta komputera, z którego uzyskiwany jest dostęp (adres IP) oraz czas wysłania żądania do serwera.
Dane takie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Są one przechowywane wyłącznie na potrzeby systemu oraz w celach statystycznych. Dane te nie podlegają łączeniu z innymi źródłami danych w celu ich przyporządkowania określonej osobie. Zostaną one usunięte po dokonaniu analizy statystycznej po upływie 36 miesięcy.

3. Cele przetwarzania oraz podstawy prawne
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu:
a. Przetwarzanie umowy, w tym otwieranie internetowego konta klienta
b. Przetwarzanie zamówień i obsługi transakcji finansowych
c. Fakturowanie, sprawdzanie zdolności kredytowej oraz windykacja płatności
d. Obsługa klienta, marketing bezpośredni, biuletyn informacyjny (newsletter), formularz kontaktowy, funpage lub mailingowo
e. Propozycje zostania dostawcą, prośby o kontakt, prośby o sporządzenie oferty
f. Sporządzania rozliczeń podatkowych i rachunkowych

4. Korzystanie z plików cookie
Wykorzystujemy tzw. plików cookie w celu uatrakcyjnienia wizyt na naszej witrynie internetowej oraz umożliwienia korzystania z pewnych funkcji. Cookies to pliki przechowywane na Państwa komputerach zwiększające komfort w korzystaniu z witryny. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: trwałe oraz tymczasowe (sesyjne). Sesyjne pliki cookie są przechowywane jedynie tymczasowo i ulegają usunięciu wraz z zamknięciem przeglądarki. Trwałe cookies, natomiast, pozostają w Państwa komputerze po jej zamknięciu. Pliki cookie mogą zostać z łatwością usunięte z Pana/Pani komputera za pomocą przeglądarki. Informacje dotyczące tych plików oraz sposobu ich usuwania można znaleźć w menu „Pomocy” przeglądarki. Istnieje możliwość niewyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookie oraz skonfigurowanie przeglądarki tak, aby użytkownik powiadamiany był, gdy nowy plik cookie zostaje przesyłany do jego komputera.
a. Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizy stron internetowych dostarczanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie, co umożliwia przeprowadzanie analizy korzystania przez Państwo z naszych witryn. Informacje na temat korzystania przez Państwa ze stron internetowych wygenerowane przez wspomniane pliki (w tym Pana/Pani adres IP) zostaną przesłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i przechowywane tam przez okres 38 miesięcy. Google będzie wykorzystywał tego typu informacje do analizy korzystania przez Państwo ze stron internetowych w celu przygotowania raportów dotyczących aktywności na takich stronach na potrzeby operatorów witryn internetowych, a także w celu udostępniania innych usług związanych z korzystaniem z witryn oraz internetu.
Ponadto Google przesyłać będzie takie informacje osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne w świetle przepisów prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają tego typu dane w imieniu Google. Może Pan/Pani uniemożliwić instalowanie się plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień wyszukiwarki; jednakże, należy mieć świadomość, iż w takim przypadku możecie Państwo być pozbawieni możliwości korzystania w pełni z wszystkich funkcji witryn internetowych.
Poprzez fakt korzystania ze wspomnianych stron internetowych wyrażacie Państwo zgodę na to, iż dane gromadzone na Pana/Pani temat mogą być przetwarzane przez Google w sposób oraz w celu opisanym powyżej. Alternatywnie istnieje również możliwość dezaktywowania usługi Google Analytics przy pomocy wtyczki do przeglądarki (add-on).

b.Google Adwords.
Korzystamy z narzędzi marketingowych Google AdWords zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

5. Wtyczki mediów społecznościowych
Strony zawierające „Produkty” oraz „Wiadomości” wyposażone są w przyciski umożliwiające wspólne korzystanie z tych stron za pośrednictwem serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, GooglePlus, Pinterest, Twitter. W czasie odwiedzania naszych witryn nie będą nawiązywane przy pomocy tych przycisków jakiekolwiek połączenia ze wspomnianymi serwisami. Jeżeli zdecydujecie się Państwo wspólnie z innymi osobami korzystać z naszych stron z użyciem udostępnionych przycisków serwisów społecznościowych i zalogować się, w tym celu, na Pana/Pani osobiste konto użytkownika lub już jesteście połączeni, portale społecznościowe mogą przypisać wizytę na naszej stronie do Państwa konta użytkownika. Istotne dane osobowe, jednakże, nie zostaną do nas przesłane, a jakiekolwiek korzystanie z nich podlegać będzie oświadczeniom o ochronie danych osobowych, zawartych w odnośnikach powyżej, oraz Pana/Pani osobistym ustawieniom dotyczącym wymienionych firm.

6. Bezpieczeństwo danych
Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

7. Okres przechowywania
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązków w tym zakresie wynikających, w zależności od przypadku, z przepisów podatkowych, prawa gospodarczego oraz/lub ogólnego terminu przedawnienia określonego w polskim Kodeksie cywilnym.

8. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe udostępniane są podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, tj.:

a. Banki w usługach rozliczeń związanych z zakupem
b. Firmy kurierskie – dostarczenie przesyłek
c. Biuro rachunkowe – obsługa dokumentów finansowych, np. faktur
d. Organ podatkowy – w razie kontroli podatkowej

8. Uprawnienia przysługujące Państwu

a. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
b. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
c. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
e. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
f. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (art. 20 RODO) oraz wycofania zgody (art. 7 RODO)
g. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Panu/Pani, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Panu/Pani w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Dla Pana/Pani wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Panu/Pani w ramach tych operacji uprawnienia.
Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Panu/Pani zawsze - jeżeli uzna Pan/Pani, że przy przetwarzaniu danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze można również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na temat Pana/Pani posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy wysłać wiadomość na adres iod@rzeszowska.org.pl Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by wszystkie informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail można wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych.

9. Informacje
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Państwa danych osobowych przez Spółka Rzeszowska Sp. z o.o., prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: iod@rzeszowska.org.pl

Spółka Rzeszowska Sp. z o.o

Newsletter

Masz pytanie?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji,
napisz do nas, a szybko odpowiemy
na Twoje pytania!

lada@rzeszowska.org.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.

Zamknij komunikat