Reklamacje i zwroty

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 • Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem /upload/pliki/zwroty/lada-wzor-odstapienia-od-umowy.pdf lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 • Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt. Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia przesyłek za pobraniem.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania.
 • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Dla wymiany lub zwrotu Towaru zakupionego w promocji przyjmuje się cenę zgodnie z dokumentem sprzedaży, którą realnie uiścił Konsument. W przypadku zwrotu Towaru zakupionego w promocji, Konsumentowi zostanie zwrócona kwota, którą realnie uiścił za zwracany Towar, a nie wartość Towaru bez uwzględnienia promocji.
 • W przypadku zamiany Towaru zakupionego w promocji (przecenionego), Konsumentowi przysługuje uprawnienie do:
  • zamiany Towaru zakupionego w promocji (przecenionego) na inny Towar w tej samej cenie, różniący się jedynie rozmiarem, kolorem lub wzorem
  • zamiany przez Konsumenta zakupionego wcześniej Towaru zakupionego w promocji (przecenionego), na dowolny inny Towar (nawet jeżeli nie jest on przeceniony) pod warunkiem, że Towar, który Klient chce uzyskać z wyniku zamiany, jest oferowany do sprzedaży w tej samej cenie lub cenie wyższej niż Towar oddawany, pod warunkiem uiszczenia przez Konsumenta różnicy w cenie.
 • W przypadku, gdy promocja jest związana z zakupem kilku Towarów łącznie (np. promocja typu „kup trzy a czwarty otrzymasz gratis lub za 1 PLN”) możliwy jest:
  • zwrot wszystkich Towarów objętych taką promocją. W takim przypadku wymiana Towaru możliwa jest tylko na taki sam rodzajowo Towar w tej samej cenie, jeśli podlega warunkom tej samej promocji, a różni się jedynie kolorem lub wzorem.
  • w przypadku zwrotu np. 3 z 4 Towarów Konsumentowi zostanie zwrócona kwota pomniejszona o wartość promocji z której skorzystał Konsument, a która nie obowiązuje przy zakupie mniejszej ilości sztuk niż określone Promocją.
 • Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w art 38 Prawa konsumenckiego
 • Ewentualne reklamacje rozpatrywane będą w terminie maksymalnie dwóch tygodni.

Newsletter

Masz pytanie?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji,
napisz do nas, a szybko odpowiemy
na Twoje pytania!

lada@rzeszowska.org.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.

Zamknij komunikat